II MIĘDZYNARODOWY KONKURS SOLOWEJ WOKALISTYKI SAKRALNEJ
A R S   E T   G L O R I A

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 3-8.01.2017

Szanowni Państwo,

jako organizatorzy II MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SOLOWEJ WOKALISTYKI SAKRALNEJ „Ars et Gloria” bardzo serdecznie zapraszamy Pedagogów, Studentów, Doktorantów oraz Absolwentów wokalistyki do wzięcia udziału we wspomnianym konkursie, który odbędzie się w dniach 3-8 stycznia 2017 r. w Akademii Muzycznej w Katowicach.

Miło nam poinformować, iż pierwsza edycja konkursu została przyjęta bardzo życzliwie przez uczestników (ponad 90 wykonawców w trzech kategoriach) oraz ich pedagogów głównych i pianistów – akompaniatorów. Trzecią edycję planujemy na pierwsze dni stycznia 2019 r.

Więcej informacji na temat wspomnianego konkursu można znaleźć na stronie: www.am.katowice.pl/arsetgloria oraz na plakacie konkursowym, który wraz z pismem polecającym przesłaliśmy kilka tygodni temu na adres Państwa Dziekanów i dołączyliśmy w formie elektronicznej do niniejszej korespondencji wraz z regulaminem oraz wzorem karty zgłoszeniowej.

Organizator Główny KONKURSU ARS  ET GLORIA
ks. adt dr hab. Paweł Sobierajski

2-ars-et-gloria-01-2017-plakat