INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Harmonogram:

godz. 9:00 | Kościół pw. św. Barbary w Gdańsku (ul. Długie Ogrody 19)
Uroczysta Msza Święta, którą koncelebrować będą ks. kanonik Rajmund Lamentowicz, ks. dr hab. Jacek Bramorski i ks. dr hab. Robert Kaczorowski
oprawa muzyczna Mszy Św.:
Schola Cantorum Katedry Muzyki Kościelnej pod dyr. dra Sławomira Bronka
Organy, akompaniament liturgiczny, kierownictwo muzyczne – prof. dr hab. Bogusław Grabowski

godz. 11:00 | Sala Kameralna (Aula) w budynku czerwonym
Spotkanie Rektorów Uczelni ze studentami

godz. 12:30
Spotkania Dziekanów Wydziałów ze studentami
Wydział I – sala 501 w budynku żółtym
Wydział II – Sala Kameralna (Aula) w budynku czerwonym
Wydział III – Sala S1 w budynku żółtym
Wydział IV – Audytorium 314 w budynku żółtym

godz. 16:00 | Sala Koncertowa w budynku żółtym
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

 • Intrada – wprowadzenie sztandaru i wejście Senatu
 • Hymn państwowy
 • Powitanie Gości oraz przemówienie inauguracyjne JM Rektora, prof. dra hab. Macieja Sobczaka
 • Wręczenie medali i odznaczeń państwowych
 • Immatrykulacja
 • Gaude Mater Polonia
 • Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego Emila Fatygi
 • Pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę
 • Wręczenie dyplomów licencjackich i magisterskich z wyróżnieniem
 • Gaudeamus Igitur
 • Wyprowadzenie sztandaru
 • Wykład inauguracyjny prof. dra hab. Waldemara Wojtala, Zapis nutowy – ograniczenie, czy inspiracja?
 • Zakończenie – wyjście Senatu

oprawa muzyczna inauguracji:
Chór Uczelniany, Chór Żeński „Gaudium per Canto” oraz Chór Męski Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu pod dyr. mgr Wiktorii Batarowskiej
Zespół instrumentów dętych blaszanych pod dyr. st. wykł. mgra Mariana Stefanowicz
a
Łukasz Świerkosz – werbel

godz. 18:30 | Sala Koncertowa w budynku żółtym
Ogłoszenie wyników, ceremonia rozdania nagród i koncert laureatów IV Międzynarodowego Bałtyckiego Konkursu Pianistycznego

Organizacja: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

WSTĘP WOLNY