Weronika Kryczka, studentka specjalności Musical, z klasy śpiewu prof. dra Andrzeja Nanowskiego i asystenta mgra Miłosza Gałaja została laureatką I nagrody oraz otrzymała zaszczytną nominację do Studenckiego Festiwalu Piosenki Kraków 2018 oraz nominację do Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy poezję” w Olsztynie 2018.
Akompaniament: Stanisław Łopuszyński

Jury w składzie:

  • Stefan Brzozowski
  • Jan Kanty Pawluśkiewicz – Przewodniczący jury finału Konkursu Krajowego
  • Maria Meyer
  • Joanna Lewandowska
  • Jacek Wójcicki