Wydział Wokalno-Aktorski

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki

Dziekanat
tel. 58 300 92 98
e-mail: k.gorzynski@amuz.gda.pl

Adres:
ul. Łąkowa 1-2
80-743 Gdańsk
(Budynek B – żółty)

Konto bankowe:

BZ WBK 1 Oddział w Gdańsku
nr konta 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764
NIP 583-00-15-884