Jednostki organizacyjne Wydziału Wokalno-Aktorskiego

KATEDRA WOKALISTYKI

Kierownik
prof. zw. dr hab. Piotr Kusiewicz
e-mail: p.kusiewicz@wp.pl

Członkowie Katedry:
prof. zw. dr hab. Bożena Harasimowicz
prof. zw. dr hab. Wiesława Maliszewska
prof. zw. dr hab. Ryszard Minkiewicz
prof. zw. dr Andrzej Nanowski
prof. zw. dr hab. Dariusz Paradowski
prof. zw. dr hab. Leszek Skrla
prof. nadzw. dr hab. Jadwiga Rappé
ad. dr hab. Anna Fabrello
ad. dr hab. Robert Kaczorowski
ad. dr hab. Stanisław Daniel Kotliński
ad. dr hab.Aleksandra Kucharska-Szefler
ad. dr hab. Ewa Marciniec
ad. dr hab. Alicja Rumianowska
ad. dr Krzysztof Bobrzecki
ad. dr Marcin Ciszewski
as. mgr Miłosz Gałaj


KATEDRA MUSICALU

Kierownik 
prof. zw. dr Andrzej Nanowski
e-mail: a.nanowski@amuz.gda.pl

Członkowie Katedry:
prof. zw. dr hab. Piotr Kusiewicz
prof. zw. dr hab. Ryszard Minkiewicz
ad. dr hab. Anna Fabrello
ad. dr Krzysztof Bobrzecki
ad. dr Beata Koska
as. mgr Miłosz Gałaj
st. wykł. mgr Beata Borowska
mgr Urszula Bańka
mgr Karol Drzewoszewski
mgr Sławomir Gidel
mgr Tatiana Różankiewicz
mgr Joanna Semeńczuk


ZAKŁAD AKTORSTWA

Kierownik 
ad. dr hab. Dorota Kolak-Michalska

Członkowie Zakładu:
ad. dr hab. Dariusz Szymaniak
ad. dr Anna Zagórska
st. wykł. mgr Cezary Morawski
wykł. mgr Magdalena Boć
wykł. mgr Marta Jankowska
wykł. mgr Piotr Jankowski
dr Barbara Kamińska


  • DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA – ZADANIA BADAWCZE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE WOKALNO-AKTORSKIM W LATACH 2012-2017
  • DZIAŁALNOŚĆ KATEDRY WOKALISTYKI
  • DZIAŁALNOŚĆ KATEDRY MUSICALU
  • DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU AKTORSTWA