Jednostki organizacyjne Wydziału Wokalno-Aktorskiego

KATEDRA WOKALISTYKI

Kierownik
prof. zw. dr hab. Piotr Kusiewicz
e-mail: p.kusiewicz@wp.pl

Członkowie Katedry:
prof. zw. dr hab. Bożena Harasimowicz
prof. zw. dr hab. Wiesława Maliszewska
prof. zw. dr hab. Ryszard Minkiewicz
prof. zw. dr Andrzej Nanowski
prof. zw. dr hab. Leszek Skrla
prof. nadzw. dr hab. Dariusz Paradowski
prof. nadzw. dr hab. Jadwiga Rappé
ad. dr hab. Anna Fabrello
ad. dr hab. Robert Kaczorowski
ad. dr hab. Stanisław Daniel Kotliński
ad. dr hab.Aleksandra Kucharska-Szefler
ad. dr hab. Ewa Marciniec
ad. dr hab. Alicja Rumianowska
ad. dr Krzysztof Bobrzecki
ad. dr Marcin Ciszewski
as. mgr Miłosz Gałaj


KATEDRA MUSICALU

Kierownik 
prof. zw. dr Andrzej Nanowski
e-mail: a.nanowski@amuz.gda.pl

Członkowie Zakładu:
prof. zw. dr hab. Piotr Kusiewicz
prof. zw. dr hab. Ryszard Minkiewicz
ad. dr hab. Anna Fabrello
ad. dr Krzysztof Bobrzecki
ad. dr Beata Koska
as. mgr Miłosz Gałaj
st. wykł. mgr Beata Borowska
mgr Urszula Bańka
mgr Karol Drzewoszewski
mgr Sławomir Gidel
mgr Tatiana Różankiewicz
mgr Joanna Semeńczuk


ZAKŁAD AKTORSTWA

Kierownik 
ad. dr hab. Dorota Kolak-Michalska

Członkowie Zakładu:
ad. dr hab. Dariusz Szymaniak
ad. dr Anna Zagórska
st. wykł. mgr Cezary Morawski
wykł. mgr Magdalena Boć
wykł. mgr Marta Jankowska
wykł. mgr Piotr Jankowski
dr Barbara Kamińska


DZIAŁALNOŚĆ KATEDRY WOKALISTYKI W LATACH 1998 – 2005

KONCERTY KATEDRY WOKALISTYKI od 12 października 1999 do 20 stycznia 2006