ŚPIEW SOLOWY

prof. zw. dr Andrzej NANOWSKI
prof. zw. dr Andrzej NANOWSKIDziekan Wydziału, Kierownik Katedry Musicalu
prof. zw. dr hab. Bożena HARASIMOWICZ
prof. zw. dr hab. Bożena HARASIMOWICZ
prof. zw. dr hab. Piotr KUSIEWICZ
prof. zw. dr hab. Piotr KUSIEWICZKierownik Katedry Wokalistyki
prof. zw. dr hab. Wiesława MALISZEWSKA
prof. zw. dr hab. Wiesława MALISZEWSKA
prof. zw. dr hab. Ryszard MINKIEWICZ
prof. zw. dr hab. Ryszard MINKIEWICZProrektor ds. artystycznych i współpracy z zagranicą
prof. zw. dr hab. Leszek SKRLA
prof. zw. dr hab. Leszek SKRLA
prof. zw. dr hab. Dariusz PARADOWSKI
prof. zw. dr hab. Dariusz PARADOWSKI
dr hab. EWA MARCINIEC, prof. AM
dr hab. EWA MARCINIEC, prof. AM
ad. dr hab. Anna FABRELLO
ad. dr hab. Anna FABRELLO
ad. ks. dr hab. Robert KACZOROWSKI
ad. ks. dr hab. Robert KACZOROWSKI
ad. dr hab. Stanisław Daniel KOTLIŃSKI
ad. dr hab. Stanisław Daniel KOTLIŃSKI
ad. dr hab. Aleksandra KUCHARSKA-SZEFLER
ad. dr hab. Aleksandra KUCHARSKA-SZEFLER
ad. dr hab. Alicja RUMIANOWSKA
ad. dr hab. Alicja RUMIANOWSKA
ad. dr Krzysztof BOBRZECKI
ad. dr Krzysztof BOBRZECKI
ad. dr Marcin CISZEWSKI
ad. dr Marcin CISZEWSKI
as. mgr Miłosz GAŁAJ
as. mgr Miłosz GAŁAJ
ad. dr Beata KOSKA
ad. dr Beata KOSKA

AKTORSTWO I TECHNIKA MOWY

ad. dr hab. Dorota KOLAK-MICHALSKA
ad. dr hab. Dorota KOLAK-MICHALSKAKierownik Zakładu Aktorstwa
ad. dr hab. Dariusz SZYMANIAK
ad. dr hab. Dariusz SZYMANIAK
ad. dr Anna ZAGÓRSKA
ad. dr Anna ZAGÓRSKA
st. wykł. mgr Cezary MORAWSKI
st. wykł. mgr Cezary MORAWSKI
wykł. mgr Magdalena BOĆ
wykł. mgr Magdalena BOĆ
wykł. mgr Marta JANKOWSKA
wykł. mgr Marta JANKOWSKA
wykł. mgr Piotr JANKOWSKI
wykł. mgr Piotr JANKOWSKI

Pedagodzy Wydziału Wokalno-Aktorskiego

ŚPIEW SOLOWY
prof. zw. dr hab. Bożena Harasimowicz
prof. zw. dr hab. Piotr Kusiewicz
prof. zw. dr hab. Wiesława Maliszewska
prof. zw. dr hab. Ryszard Minkiewicz
prof. zw. dr Andrzej Nanowski
prof. zw. dr hab. Leszek Skrla
prof. zw. dr hab. Dariusz Paradowski
ad. dr hab. Ewa Marciniec, prof. AM
ad. dr hab. Anna Fabrello
ad. dr hab. Robert Kaczorowski
ad. dr hab. Stanisław Daniel Kotliński
ad. dr hab. Aleksandra Kucharska-Szefler
ad. dr hab. Alicja Rumianowska
ad. dr Krzysztof Bobrzecki
ad. dr Marcin Ciszewski
ad. dr Beata Koska
as. mgr Miłosz Gałaj

ZESPOŁY WOKALNE – ŚPIEW SOLOWY
ad. dr hab. Przemysław Stanisławski
as. dr Sylwia Janiak-Kobylińska

ZESPOŁY WOKALNE – INTERPRETACJA MUSICALU
prof. dr Andrzej Nanowski

ANALIZA LITERATURY WOKALNEJ oraz LIRYKA WOKALNA
prof. dr hab. Jadwiga Rappé

PIANIŚCI KOREPETYTORZY
ad. dr hab. Anna Mikolon
ad. dr hab. Piotr Nowicki
st. wykł. dr Witosława Frankowska
st. wykł. mgr Dorota Artykiewicz-Skrla
st. wykł. mgr Urszula Bakalarska
st. wykł. mgr Grażyna Troć
st. wykł. mgr Jadwiga Zieniewicz
wykł. mgr Liana Krasyun-Korunna
wykł. mgr Aleksandra Mozgiel-Medyńska
wykł. mgr Andrzej Sienkiewicz
instr. dr Zuzanna Lisiecka
instr. mgr Aleksandra Dąbrowska
instr. mgr Adam Pietrzak
instr. mgr Ignacy Wiśniewski
mgr Zbigniew Kosmalski
mgr Marcin Pietrzak
mgr Krystyna Wawryków

PRZEDMIOTY AKTORSKIE
ad. dr hab. Dorota Kolak-Michalska
ad. dr hab. Dariusz Szymaniak
st. wykł. mgr Cezary Morawski
wykł. mgr Magdalena Boć
wykł. mgr Marta Jankowska
wykł. mgr Piotr Jankowski

CHARAKTERYZACJA
mgr Katarzyna Jamróz-Jaszczuk

TECHNIKA MOWY
ad. dr Anna Zagórska
dr Barbara Kamińska

TANIEC
st. wykł. mgr Beata Borowska
mgr Urszula Bańka
mgr Sławomir Gidel
mgr Tatiana Różankiewicz
mgr Joanna Semeńczuk

STEP
mgr Karol Drzewoszewski

FORTEPIAN
st. wykł. mgr Małgorzata Nanowska
st. wykł. mgr Małgorzata Skoneczna-Langman
instr. dr Zuzanna Lisiecka
instr. mgr Aleksandra Dąbrowska

BASSO CONTINUO
st. wykł. dr Witosława Frankowska
mgr Weronika Kulpa

LEKTORAT JĘZYKA WŁOSKIEGO
st. wykł. mgr Alina Żołnierkiewicz

LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO (WYMOWA AMERYKAŃSKA)
wykł. mgr Agata Bobras

FONETYKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
st. wykł. mgr Krystyna Prokopska

FONETYKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO
dr Tatiana Kopac