Zajęcia z ad. dr Anną Zagórską w dniach 9-10.01.2017 zostają ODWOŁANE.
Zajęcia zostaną odrobione w dniach 16-17.01.2017.