PRZEWODY DOKTORSKIE

Szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim / CONDUCTING PHD PROCEEDINGS

Załącznik nr 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego / APPLICATION FOR STARTING PHD PROCEEDINGS
Załącznik nr 2. Oświadczenia kandydata / CANDIDATE’S DECLARATION
Załącznik nr 3. Kwestionariusz osobowy / PERSONAL DATA FORM
Załącznik nr 4. Oświadczenia kandydata o przejęciu płatności / CANDIDATES DECLARATION CONCERNING THE COVERAGE
Załącznik nr 5. Oświadczenia pracodawcy o przejęciu płatności / EMPLOYERS DECLARATION CONCERNING THE COVERAGE

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zarządzenie nr 10/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za wydanie dokumentacji przebiegu studiów oraz dokumentacji w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Dziekanat Wydziału Wokalno-Aktorskiego
mgr Kamil Górzyński
Specjalista ds. administracyjnych
k.gorzynski@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 98

REJESTR POSTĘPOWAŃ PRZEWODOWYCH

 • ZAJĄC-MAŁYS Izabela
  TEMAT ROZPRAWY: Autorska metoda realizacji wokalnej improwizacji jazzowej z zachowaniem prozodii tekstu w języku obcym jako alternatywa dla techniki scatu.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Andrzej ZUBEK
  RECENZENT: dr hab. Inga LEWANDOWSKA
  RECENZENT: dr hab. Janusz SZROM
  STRESZCZENIE ROZPRAWY – PL
  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2019/59 z dnia 30 września 2019 r.
 • ŻARNOWIECKA Stanisława Barbara
  TEMAT ROZPRAWY: Sacrum w wybranych utworach wokalnych kompozytorów polskich XX i XXI wieku.
  PROMOTOR: dr hab. Ewa FILIPOWICZ-KOSIŃSKA
  RECENZENT: dr hab. Elżbieta GRODZKA-ŁOPUSZYŃSKA
  RECENZENT: dr hab. Zdzisław MADEJ
  STRESZCZENIE ROZPRAWY – PL
  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2019/57 z dnia 30 września 2019 r.
 • GABRYELCZAK-PAPROCKA Marta
  TEMAT ROZPRAWY: Max Reger i rola chorału protestanckiego w jej twórczości na głos i organy – Zwei Geistliche Geasäge op.19, Zwei Geistliche Lieder, Zwei Geistliche Lieder op. 105 oraz Zwölf Geistliche Lieder op. 137.
  PROMOTOR: dr hab. Ewa MARCINIEC
  RECENZENT: dr hab. Ewa FILIPOWICZ-KOSIŃSKA
  RECENZENT: dr hab. Maciej BARTCZAK
  STRESZCZENIE ROZPRAWY – PL
  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2019/58 z dnia 30 września 2019 r.
 • SCHAN Huang
  TEMAT ROZPRAWY: „Mozart Tenor” – specifity of constructing characters in a vocal and stage dimension based on three „Mozart – Da ponte” operas.
  (“Tenor mozartowski” – specyfika budowania postaci w wymiarze wokalnym i scenicznym na podstawie trzech oper Mazarta – Da Ponte).
  PROMOTOR: dr hab. Stanisław Daniel KOTLIŃSKI
  RECENZENT: prof. dr hab. Ewa IŻYKOWSKA-LIPIŃSKA
  RECENZENT: prof. dr hab. Piotr ŁYKOWSKI
  STRESZCZENIE ROZPRAWY – PL
  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2019/56 z dnia 30 września 2019 r.
 • FOPKE Tomasz
  TEMAT ROZPRAWY: Wyzwania interpretacyjne w „Stwòrzeniu swiata” Marka Raczyńskiego na baryton i fortepian do tekstu z „Knégi Zôczątków” we współczesnym przekładzie z języka hebrajskiego, w kontekście istniejącej literatury wokalnej w języku kaszubskim.
  PROMOTOR: dr hab. Robert KACZOROWSKI
  RECENZENT: dr hab. Ewa FILIPOWICZ-KOSIŃSKA
  RECENZENT: dr hab. Jacek ŚCIBOR
  STRESZCZENIE ROZPRAWY – PL
  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2019/55 z dnia 30 września 2019 r.
 • SKAŁUBA Paweł
  TEMAT ROZPRAWY: Tenor moniuszkowski – autorskie ujęcie uwarunkowań istotnych w kreowaniu postaci w operach Stanisława Moniuszki.
  PROMOTOR: dr hab. Krzysztof Szmyt
  RECENZENT: prof. dr hab. Jerzy Knetig
  RECENZENT: prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz
  STRESZCZENIE ROZPRAWY – PL
  Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2019/07 z dnia 25 marca 2019 r.
 • KOSKA Beata
  TEMAT ROZPRAWY: Postać Romiossini w operze Kostas Kariotakis (I Metamorfosis tou Dionisou) (Metamorfozy Dionizosa) Mikisa Theodorakisa jako uosobienie tego, co prawdziwie greckie.
  PROMOTOR: ks. dr hab. Robert Kaczorowski
  RECENZENT: prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz
  RECENZENT: dr hab. Anna Dzionek-Kwiatkowska
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2014/19 z dnia 20 czerwca 2014 r.
 • MACIEREWICZ Elżbieta
  TEMAT ROZPRAWY: Określenie roli teatralnych środków interpretacji w kształtowaniu autorskiej wizji wykonawczej na przykładzie 9 pieśni Stanisława Niewiadomskiego do słów Marii Konopnickiej pt. Jaśkowa dola.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Leszek Skrla
  RECENZENT: dr hab. Małgorzata Grela
  RECENZENT: prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2014/01 z dnia 29 stycznia 2014 r.
 • JANCZAK Tomasz
  TEMAT ROZPRAWY: Nowa jakość w konstruowaniu postaci operetkowej w twórczości Franza Lehara na przykładzie partii Renego w Hrabim Luxemburgu. Problemy wokalne i możliwości interpretacyjne.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Eugeniusz Sąsiadek
  RECENZENT: prof. dr hab. Magdalena Krzyńska
  RECENZENT: prof. dr hab. Leszek Skrla
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2013/93 z dnia 14 października 2013 r.
 • MIKOŚ-KAMALSKA Anna
  TEMAT ROZPRAWY: Miniatura wokalna w autorskiej interpretacji – na przykładzie płyty Skrawki życia.
  PROMOTOR: dr. hab. Renata Danel
  RECENZENT: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
  RECENZENT: dr hab. Izabela Jeżowska
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2013/27 z dnia 2 lipca 2013 r.
 • ALCHIMOWICZ-WÓJCIK Ewa
  TEMAT ROZPRAWY: Inspiracje antyczne i orientalne oraz specyfika prowadzenia głosu w cyklach pieśni F. Nowowiejskiego Róże dla Safo op. 51 nr 1 oraz Pod niebem Persji op. 51 nr 7.
  PROMOTOR: dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska
  RECENZENT: dr hab. Wiesława Maliszewska
  RECENZENT: dr hab. Maja Urbanek-Jaworowicz
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2013/26 z dnia 2 lipca 2013 r.
 • SZYNALSKI Bogusław
  TEMAT ROZPRAWY: Opera Modesta Musorgskiego Borys Godunow muzyczną ilustracją osobistego dramatu władcy – w aspekcie wykonawczym.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
  RECENZENT: prof. dr hab. Jerzy Knetig
  RECENZENT: ks. dr hab. Robert Kaczorowski
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2013/25 z dnia 2 lipca 2013 r.
 • DZIEWULSKA Agnieszka
  TEMAT ROZPRAWY: Pieśni hiszpańskie op. 100 Dymitra Szostakowicza oraz Cinco Canciones Negras (1945) Xaviera Montsalvatage.
  PROMOTOR: dr hab. Wiesława Maliszewska
  RECENZENT: dr hab. Olga Popowicz
  RECENZENT: prof. dr hab. Leszek Skrla
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2013/09 z dnia 8 kwietnia 2013 r.
 • KELLIS Małgorzata
  TEMAT ROZPRAWY: Wielka Trójka – prekursorzy amerykańskiej pieśni na początku XX wieku Aaron Copland, Samuel Barber, Charles Ives – porównanie, unikatowość i podobieństwo.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
  RECENZENT: prof. dr hab. Henryka Januszewska-Stańczyk
  RECENZENT: prof. dr hab. Bożena Harasimowicz
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2013/08 z dnia 14 marca 2013 r.
 • FABRELLO Anna
  TEMAT ROZPRAWY: Liryka wokalna sióstr Nadii i Lili Boulanger oraz Clairieres dans le ciel cyklu 13 pieśni Lili Boulanger na głos i fortepian.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
  RECENZENT: prof. dr hab. Małgorzata Marczewska
  RECENZENT: dr hab. Dariusz Paradowski
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2013/07 z dnia 14 marca 2013 r.
 • TYLKOWSKA Joanna
  TEMAT ROZPRAWY: Postaci kobiece w operach W. A. Mozarta na tle XVIII-wiecznej teorii afektów.
  PROMOTOR: dr hab. Janusz Ratajczak
  RECENZENT: dr hab. Jolanta Gzela
  RECENZENT: prof. dr hab. Ryszard Karczykowski
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2012/87 z dnia 3 grudnia 2012 r.
 • GIERLACH Robert
  TEMAT ROZPRAWY: Związki muzyki i słowa w cyklu pieśni Schwanengesang Franciszka Schuberta oraz ich egzemplifikacja w technice wokalnej.
  PROMOTOR: dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska
  RECENZENT: prof. dr hab. Jadwiga Rappe
  RECENZENT: prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2012/62 z dnia 2 lipca 2012 r.
 • GRZEGORZEWICZ-RODEK Małgorzata
  TEMAT ROZPRAWY: Technika koncertująca w twórczości wokalnej.
  PROMOTOR: dr hab. Dariusz Paradowski
  RECENZENT: prof. dr hab. Jerzy Knetig
  RECENZENT: dr hab. Wiesława Maliszewska
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2012/61 z dnia 2 lipca 2012 r.
 • CISZEWSKI Marcin
  TEMAT ROZPRAWY: Głos kontratenorowy w wokalistyce przełomu XX i XXI wieku.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Leszek Skrla
  RECENZENT: prof. dr hab. Eugeniusz Sąsiadek
  RECENZENT: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2012/100 z dnia 17 grudnia 2012 r.
 • RZEPKA Marek
  TEMAT ROZPRAWY: Franz Schubert – wędrowiec i nieszczęśliwy romantyk. Portret kompozytora w jego pieśniach i balladach do słów Johanna Wolfganga von Goethego i Wilhelma vom Mullera.
  PROMOTOR: dr hab. Monika Swarowska-Walawska
  RECENZENT: prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz
  RECENZENT: dr hab. Urszula Kryger
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2012/03 z dnia 6 lutego 2012 r.
 • MAJZNER Rafał
  TEMAT ROZPRAWY: Rola Młodego Króla w Hagith oraz Edrisiego w Królu Rogerze Karola Szymanowskiego w kontekście inspiracji kompozytorskich, analizy dzieła muzycznego i problemów wykonawczych.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Eugeniusz Sąsiadek
  RECENZENT: dr hab. Andrzej Ogórkiewicz
  RECENZENT: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2012/01 z dnia 16 stycznia 2012 r.
 • DONDALSKA Katarzyna
  TEMAT ROZPRAWY: Stratosferyczne przestrzenie głosu sopranu koloraturowego.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
  RECENZENT: prof. dr hab. Zdzisława Donat
  RECENZENT: dr hab. Antonina Kowtunow
  UCHWAŁA NADANIA: z dnia 19 maja 2011 r.
 • GÓRSKA Liliana
  TEMAT ROZPRAWY: Problematyka wykonawcza w kameralistyce wokalno-instrumentalnej współczesnych polskich kompozytorów drugiej połowy dwudziestego wieku na przykładzie wybranych utworów na mezzosopran i zespół instrumentalny.
  PROMOTOR: dr hab. Agnieszka Monasterska
  RECENZENT: dr hab. Urszula Kryger
  RECENZENT: dr hab. Bożena Harasimowicz
  UCHWAŁA NADANIA: z dnia 19 maja 2011 r.