PRZEWODY DOKTORSKIE

 • KOŁODZIEJCZYK Agnieszka
  TEMAT PRACY: Interferencje muzyki i poezji w gatunku francuskiej mélodie oraz ich wpływ na interpretację, na przykładzie cykli pieśni C. Debussy’ego i M. Ravela.
  PROMOTOR: dr hab. Olga Popowicz
  RECENZJA: dr hab. Katarzyna Suska-Zagórska
  RECENZJA: dr hab. Marek Rzepka
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2017/05 z dnia 9 stycznia 2017 r.
 • BIEŃKOWSKA Agata
  TEMAT PRACY: W kierunku klasycyzmu – fenomen Faustyny Bordoni i jego aktualność we współczesnej praktyce wykonawczej na podstawie dzieł obejmujących całą karierę śpiewaczki.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
  RECENZJA: prof. dr hab. Urszula Kryger
  RECENZJA: dr hab. Maciej Gallas
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2017/02 z dnia 5 stycznia 2017 r.
 • DOMŻALSKA Anna
  TEMAT PRACY: Uniwersalny wymiar tekstów Agnieszki Osieckiej w odniesieniu do stylistyki bossa novy.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
  RECENZJA: dr hab. Izabela Jeżowska
  RECENZJA: prof. dr hab. Leszek Skrla
  UCHWAŁA NADANIA RW/III/2016/50 z dnia 26 czerwca 2016 r.
 • ZULIANI Donata 
  TEMAT PRACY: Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948) i jego liryka wokalna jako mikrokosmos, czyli odzwierciedlenie wewnętrznych przeżyć kompozytora (na podstawie wybranych pieśni).
  PROMOTOR: ks. dr hab. Robert Kaczorowski
  RECENZJA: prof. dr hab. Jadwiga Rappe
  RECENZJA: dr hab. Małgorzata Grela
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2016/18 z dnia 28 czerwca 2016 r.
 • WĘGORZEWSKA-WHISKERD Alicja
  TEMAT PRACY: Aspekty tworzenia roli operowej jednoczącej kanony sztuk-antycznej i współczesnej na podstawie tytułowej partii w operze Beniamina Brittena The Rape of Lukretia.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Dariusz Paradowski
  RECENZJA: prof. dr hab. Ryszard Karczykowski
  RECENZJA: prof. dr hab. Leszek Skrla
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2016/06 z dnia 18 stycznia 2016 r.
 • TRITT Barbara
  TEMAT PRACY: Dorobek poetycki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Aliny Poświatowskiej oraz Kazimiery Iłłakowiczówny jako źródło inspiracji w twórczości kompozytorów polskich.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Janusz Stalmierski
  RECENZJA: prof. dr hab. Agnieszka Monasterska
  RECENZJA: prof. dr hab. Dariusz Paradowski
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2016/05 z dnia 18 stycznia 2016 r.
 • GROZDEW Rafał
  TEMAT PRACY: Specyfika wykonawcza warstwy wokalnej w muzyce bułgarskiej na przykładzie wybranych pieśni Dobri Christowa.
  PROMOTOR: prof. dr hab.Wiesława Maliszewska
  RECENZJA: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
  RECENZJA: prof. dr hab. Jerzy Knetig
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2015/33 z dnia 23 listopada 2015 r.
 • BOBRZECKI Krzysztof, Roman
  TEMAT PRACY: Spuścizna literacka W. Szekspira jako inspiracja dla twórców liryki wokalnej I połowy XX wieku na przykładzie kompozycji Rogera Quiltera, Ericha Wolfganga Korngolda i Geralda Finiziego.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz
  RECENZJA: dr hab. Ziemowit Wojtczak
  RECENZJA: prof. dr hab. Leszek Skrla
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2015/11 z dnia 8 czerwca 2015 r.
 • KOSKA Beata
  TEMAT PRACY: Postać Romiossini w operze Kostas Kariotakis (I Metamorfosis tou Dionisou) (Metamorfozy Dionizosa) Mikisa Theodorakisa jako uosobienie tego, co prawdziwie greckie.
  PROMOTOR: ks. dr hab. Robert Kaczorowski
  RECENZJA: prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz
  RECENZJA: dr hab. Anna Dzionek-Kwiatkowska
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2014/19 z dnia 20 czerwca 2014 r.
 • SZCZEPANKIEWICZ-MALISZEWSKA Tatiana
  TEMAT PRACY: W nurcie muzyki narodowej. Twórczość wokalna Karola Kurpińskiego (na wybranych utworach).
  PROMOTOR: ks. dr hab. Robert Kaczorowski
  RECENZJA: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
  RECENZJA: prof. dr hab. Henryka Januszewska-Stańczyk
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2014/17 z dnia 11 czerwca 2014 r.
 • AMBROZIEWICZ-OWSIŃSKA Roma
  TEMAT PRACY: Partia Violetty Valery jako ilustracja ewolucji stanów emocjonalnych tytułowej bohaterki opery Giuseppe Verdiego La Traviata.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
  RECENZJA: prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz
  RECENZJA: prof. dr hab. Magdalena Krzyńska
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2014/12 z dnia 20 maja 2014 r.
 • MACIEREWICZ Elżbieta
  TEMAT PRACY: Określenie roli teatralnych środków interpretacji w kształtowaniu autorskiej wizji wykonawczej na przykładzie 9 pieśni Stanisława Niewiadomskiego do słów Marii Konopnickiej pt. Jaśkowa dola.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Leszek Skrla
  RECENZJA: dr hab. Małgorzata Grela
  RECENZJA: prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2014/01 z dnia 29 stycznia 2014 r.
 • JANCZAK Tomasz
  TEMAT PRACY: Nowa jakość w konstruowaniu postaci operetkowej w twórczości Franza Lehara na przykładzie partii Renego w Hrabim Luxemburgu. Problemy wokalne i możliwości interpretacyjne.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Eugeniusz Sąsiadek
  RECENZJA: prof. dr hab. Magdalena Krzyńska
  RECENZJA: prof. dr hab. Leszek Skrla
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2013/93 z dnia 14 października 2013 r.
 • MIKOŚ-KAMALSKA Anna
  TEMAT PRACY: Miniatura wokalna w autorskiej interpretacji – na przykładzie płyty Skrawki życia.
  PROMOTOR: dr. hab. Renata Danel
  RECENZJA: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
  RECENZJA: dr hab. Izabela Jeżowska
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2013/27 z dnia 2 lipca 2013 r.
 • ALCHIMOWICZ-WÓJCIK Ewa
  TEMAT PRACY: Inspiracje antyczne i orientalne oraz specyfika prowadzenia głosu w cyklach pieśni F. Nowowiejskiego Róże dla Safo op. 51 nr 1 oraz Pod niebem Persji op. 51 nr 7.
  PROMOTOR: dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska
  RECENZJA: dr hab. Wiesława Maliszewska
  RECENZJA: dr hab. Maja Urbanek-Jaworowicz
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2013/26 z dnia 2 lipca 2013 r.
 • SZYNALSKI Bogusław
  TEMAT PRACY: Opera Modesta Musorgskiego Borys Godunow muzyczną ilustracją osobistego dramatu władcy – w aspekcie wykonawczym.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
  RECENZJA: prof. dr hab. Jerzy Knetig
  RECENZJA: ks. dr hab. Robert Kaczorowski
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2013/25 z dnia 2 lipca 2013 r.
 • DZIEWULSKA Agnieszka
  TEMAT PRACY: Pieśni hiszpańskie op. 100 Dymitra Szostakowicza oraz Cinco Canciones Negras (1945) Xaviera Montsalvatage.
  PROMOTOR: dr hab. Wiesława Maliszewska
  RECENZJA: dr hab. Olga Popowicz
  RECENZJA: prof. dr hab. Leszek Skrla
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2013/09 z dnia 8 kwietnia 2013 r.
 • KELLIS Małgorzata
  TEMAT PRACY: Wielka Trójka – prekursorzy amerykańskiej pieśni na początku XX wieku Aaron Copland, Samuel Barber, Charles Ives – porównanie, unikatowość i podobieństwo.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
  RECENZJA: prof. dr hab. Henryka Januszewska-Stańczyk
  RECENZJA: prof. dr hab. Bożena Harasimowicz
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2013/08 z dnia 14 marca 2013 r.
 • FABRELLO Anna
  TEMAT PRACY: Liryka wokalna sióstr Nadii i Lili Boulanger oraz Clairieres dans le ciel cyklu 13 pieśni Lili Boulanger na głos i fortepian.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
  RECENZJA: prof. dr hab. Małgorzata Marczewska
  RECENZJA: dr hab. Dariusz Paradowski
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2013/07 z dnia 14 marca 2013 r.
 • TYLKOWSKA Joanna
  TEMAT PRACY: Postaci kobiece w operach W. A. Mozarta na tle XVIII-wiecznej teorii afektów.
  PROMOTOR: dr hab. Janusz Ratajczak
  RECENZJA: dr hab. Jolanta Gzela
  RECENZJA: prof. dr hab. Ryszard Karczykowski
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2012/87 z dnia 3 grudnia 2012 r.
 • GIERLACH Robert
  TEMAT PRACY: Związki muzyki i słowa w cyklu pieśni Schwanengesang Franciszka Schuberta oraz ich egzemplifikacja w technice wokalnej.
  PROMOTOR: dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska
  RECENZJA: prof. dr hab. Jadwiga Rappe
  RECENZJA: prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2012/62 z dnia 2 lipca 2012 r.
 • GRZEGORZEWICZ-RODEK Małgorzata
  TEMAT PRACY: Technika koncertująca w twórczości wokalnej.
  PROMOTOR: dr hab. Dariusz Paradowski
  RECENZJA: prof. dr hab. Jerzy Knetig
  RECENZJA: dr hab. Wiesława Maliszewska
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2012/61 z dnia 2 lipca 2012 r.
 • CISZEWSKI Marcin
  TEMAT PRACY: Głos kontratenorowy w wokalistyce przełomu XX i XXI wieku.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Leszek Skrla
  RECENZJA: prof. dr hab. Eugeniusz Sąsiadek
  RECENZJA: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2012/100 z dnia 17 grudnia 2012 r.
 • RZEPKA Marek
  TEMAT PRACY: Franz Schubert – wędrowiec i nieszczęśliwy romantyk. Portret kompozytora w jego pieśniach i balladach do słów Johanna Wolfganga von Goethego i Wilhelma vom Mullera.
  PROMOTOR: dr hab. Monika Swarowska-Walawska
  RECENZJA: prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz
  RECENZJA: dr hab. Urszula Kryger
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2012/03 z dnia 6 lutego 2012 r.
 • MAJZNER Rafał
  TEMAT PRACY: Rola Młodego Króla w Hagith oraz Edrisiego w Królu Rogerze Karola Szymanowskiego w kontekście inspiracji kompozytorskich, analizy dzieła muzycznego i problemów wykonawczych.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Eugeniusz Sąsiadek
  RECENZJA: dr hab. Andrzej Ogórkiewicz
  RECENZJA: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
  UCHWAŁA NADANIA: RW/III/2012/01 z dnia 19 grudnia 2012 r.
 • DONDALSKA Katarzyna
  TEMAT PRACY: Stratosferyczne przestrzenie głosu sopranu koloraturowego.
  PROMOTOR: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
  RECENZJA: prof. dr hab. Zdzisława Donat
  RECENZJA: dr hab. Antonina Kowtunow
  UCHWAŁA NADANIA: z dnia 19 maja 2011 r.
 • GÓRSKA Liliana
  TEMAT PRACY: Problematyka wykonawcza w kameralistyce wokalno-instrumentalnej współczesnych polskich kompozytorów drugiej połowy dwudziestego wieku na przykładzie wybranych utworów na mezzosopran i zespół instrumentalny.
  PROMOTOR: dr hab. Agnieszka Monasterska
  RECENZJA: dr hab. Urszula Kryger
  RECENZJA: dr hab. Bożena Harasimowicz
  UCHWAŁA NADANIA: z dnia 19 maja 2011 r.