Rekrutacja 2019/2020

DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ


Dyżury pełnione są w Sali 208 (budynek żółty)
e-mail: rekrutacja3@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 28 (odbieramy w godzinach dyżurów)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
dr Zuzanna Lisiecka – Sekretarz

PRZEBIEG EGZAMINÓW WSTĘPNYCH


REKRUTACJA 17-25 czerwca 2019 r.

 


Dziekanat Wydziału Wokalno-Aktorskiego
mgr Kamil Górzyński
Specjalista ds. administracyjnych
Godziny dyżurów:
poniedziałek-środa, piątek, godz. 10:00-14:00
czwartek – nieczynne (prace wewnętrzne)
pok. 202, budynek żółty
tel. (+48 58) 300 92 98
e-mail: k.gorzynski@amuz.gda.pl