Regulaminy

DLA PRACOWNIKÓW

Regulamin Pracy (obowiązuje od 1 V 2015)

Regulamin przeciwdziałania mobbingowi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załączniki do pobrania:

Zarządzenie nr 14/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej, zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz wykorzystania infrastruktury badawczej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich


Regulamin oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
(wraz z uchwałą Senatu)


Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin Studia Nagrań (obowiązuje od 15 grudnia 2014 r.)

Załączniki do pobrania: