Plan zajęć / studiów

PLANY ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2016/17

Kierunek: WOKALISTYKA

 • PLAN ZAJĘĆ STAŁYCH – ONLINE (zawsze aktualny)
  instrukcja: by uzyskać pożądane dane, należy przefiltrować wybraną kolumnę,
  np.  kolumna WYDZIAŁ/GRUPA -> przyciskając biały kwadracik  wybieramy „Filtr…” i określamy zakres, gdzie:
 • W3 III ŚS lic = Wydział 3, III rok, specjalność: śpiew solowy, studia I stopnia – licencjackie.
 • W3 I M mgr = Wydział 3, III rok, specjalność: musical, studia II stopnia – magisterskie.
 • MUSICAL – STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

TERMINY ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH:

ad. dr Anna ZAGÓRSKA

 • październik: 3-5, 24-26
 • listopad: 14-16, 28-30
 • grudzień: 5-7
 • styczeń: 9-11, 23-25

st. wykł. mgr Cezary Morawski

 • październik: 4-5, 25-26
 • listopad: 15-16, 29-30
 • grudzień: 6-7
 • styczeń: 10-11, 24-25

prof. dr hab. Jadwiga Rappé

 • październik: 5-6, 19-20
 • listopad: 9-10, 16-17
 • grudzień: 7-8, 14-15
 • styczeń: 10-12, 17-19

PRAWO AUTORSKIE:

 • 24 lutego 2017 (19:00-21:15)
 • 24 marca 2017 (19:00-21:15)
 • 7 kwietnia 2017 (19:00-20:30)
 • 12 maja 2017 (19:00-20:30)
 • zaliczenie: 26 maja 2017 (19:00)

PLANY STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

Kierunek: WOKALISTYKA

PLANY ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Kierunek: WOKALISTYKA

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE dla I roku studiów I stopnia

 


PLANY STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

Kierunek: WOKALISTYKA

 

TERMINY ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH:

ad. dr Anna ZAGÓRSKA

 • październik: 5-7, 19-21
 • listopad: 2-4, 16-18, 23-25
 • grudzień: 14-16,
 • styczeń: 4-6, 18-20

st. wykł. mgr Cezary Morawski

 • październik: 6-7, 20-21
 • listopad: 3-4, 17-18, 24-25
 • grudzień: 15-16,
 • styczeń: 5-6, 19-20

prof. dr hab. Jadwiga Rappé

 • październik: 7-8, 21-22
 • listopad: 4-5, 25-26
 • grudzień: 2-3, 16-17
 • styczeń: 13-14, 24-25