Plan zajęć / studiów

PLANY ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2016/17

Kierunek: WOKALISTYKA

  • PLAN ZAJĘĆ STAŁYCH – ONLINE (zawsze aktualny)
    instrukcja: by uzyskać pożądane dane, należy przefiltrować wybraną kolumnę,
    np.  kolumna WYDZIAŁ/GRUPA -> przyciskając biały kwadracik  wybieramy „Filtr…” i określamy zakres, gdzie:
  • W3 III ŚS lic = Wydział 3, III rok, specjalność: śpiew solowy, studia I stopnia – licencjackie.
  • W3 I M mgr = Wydział 3, III rok, specjalność: musical, studia II stopnia – magisterskie.

PLANY STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

Kierunek: WOKALISTYKA

PLANY ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Kierunek: WOKALISTYKA

  • WYCHOWANIE FIZYCZNE dla I roku studiów I stopnia

PLANY STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

Kierunek: WOKALISTYKA