Plan zajęć / studiów

PLANY ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2016/17

Kierunek: WOKALISTYKA

 • PLAN ZAJĘĆ STAŁYCH – ONLINE (zawsze aktualny)
  instrukcja: by uzyskać pożądane dane, należy przefiltrować wybraną kolumnę,
  np.  kolumna WYDZIAŁ/GRUPA -> przyciskając biały kwadracik  wybieramy „Filtr…” i określamy zakres, gdzie:
 • W3 III ŚS lic = Wydział 3, III rok, specjalność: śpiew solowy, studia I stopnia – licencjackie.
 • W3 I M mgr = Wydział 3, III rok, specjalność: musical, studia II stopnia – magisterskie.

TERMINY ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH W SEMESTRZE LETNIM:

prof. dr hab. Jadwiga Rappé

 • 14.02.2017 – Koncert UG „Winerreise. Nie tylko Schubert i Mueller”.
 • 15-16.02.2017
 • 22-2302.2017
 • 08-09.03.2017
 • 22.03.2017
 • 05-06.04.2017
 • 19-20.04.2017
 • 10-11.05.2017
 • 16.05.2017 – Koncert UG „American Dream. Arie i songi L. Bernsteina” (w ramach egzaminu)
 • 17.05.2017 – Gdynia, koncert rec. i arii klasycznych – J. Haydn (w ramach egzaminu)
 • 18.05.2017 – Wejherowo – koncert pieśni „Od Sao Paulo do Sankt Petersburga” (w ramach egzaminu)

prof. dr hab. Ewa Iżykowska-Lipińska

 • 24-25.03.2017
 • 27-28.04.2017
 • 27.05.2017 – próba do koncertu
 • 28.05.2017 – egzamin / koncert dyplomantów

dr Agata Bieńkowska

 • 19-22.04.2017 – zajęcia wg planu

st. wykł. mgr Cezary Morawski

 • 21-22.02.2017
 • 28.02-01.03.2017
 • 07-08.03.2017
 • 20-21.03.2017
 • 04-05.04.2017
 • 11.04.2017
 • 19.04.2017
 • 07-11.05.2017

ad. dr Anna Zagórska

 • 20-21.02.2017
 • 06-07.03.2017
 • 20-21.03.2017
 • 03-04.04.2017
 • 24-25.04.2017
 • 08-09.05.2017
 • 15-16.05.2017
 • 22-23.05.2017

PRAWO AUTORSKIE:

 • 24 lutego 2017 (19:00-21:15)
 • 24 marca 2017 (19:00-21:15)
 • 7 kwietnia 2017 (19:00-20:30)
 • 12 maja 2017 (19:00-20:30)
 • zaliczenie: 26 maja 2017 (19:00)

PLANY STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

Kierunek: WOKALISTYKA

PLANY ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Kierunek: WOKALISTYKA

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE dla I roku studiów I stopnia

 


PLANY STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

Kierunek: WOKALISTYKA

 

TERMINY ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH:

ad. dr Anna ZAGÓRSKA

 • październik: 5-7, 19-21
 • listopad: 2-4, 16-18, 23-25
 • grudzień: 14-16,
 • styczeń: 4-6, 18-20

st. wykł. mgr Cezary Morawski

 • październik: 6-7, 20-21
 • listopad: 3-4, 17-18, 24-25
 • grudzień: 15-16,
 • styczeń: 5-6, 19-20

prof. dr hab. Jadwiga Rappé

 • październik: 7-8, 21-22
 • listopad: 4-5, 25-26
 • grudzień: 2-3, 16-17
 • styczeń: 13-14, 24-25