Plany studiów / Plany zajęć / Informacje o przedmiotach (sylabusy)

Kierunek: WOKALISTYKA

 

 

instrukcja: by uzyskać pożądane dane, należy przefiltrować wybraną kolumnę,
np. kolumna WYDZIAŁ/GRUPA -> przyciskając biały kwadracik wybieramy „Filtr…” i określamy zakres

 

 

instrukcja: by uzyskać pożądane dane, należy przefiltrować wybraną kolumnę,
np. kolumna WYDZIAŁ/GRUPA -> przyciskając biały kwadracik wybieramy „Filtr…” i określamy zakres

Na podstawie planu studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek: wokalistyka, specjalność: musical (znowelizowany RW/III/2017/17 z dnia 4 września 2017)

 

 

instrukcja: by uzyskać pożądane dane, należy przefiltrować wybraną kolumnę,
np. kolumna WYDZIAŁ/GRUPA -> przyciskając biały kwadracik wybieramy „Filtr…” i określamy zakres