Plany studiów / Plany zajęć / Informacje o przedmiotach (sylabusy)

Kierunek: WOKALISTYKA

Na podstawie planu studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek: wokalistyka, specjalność: musical (znowelizowany RW/III/2017/17 z dnia 4 września 2017)