Plan zajęć / studiów

PLANY ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2017/18

Kierunek: WOKALISTYKA

  • PLAN ZAJĘĆ STAŁYCH – ONLINE (zawsze aktualny)
    instrukcja: by uzyskać pożądane dane, należy przefiltrować wybraną kolumnę,
    np.  kolumna WYDZIAŁ/GRUPA -> przyciskając biały kwadracik  wybieramy „Filtr…” i określamy zakres, gdzie:
  • 3ŚS lic = III rok, specjalność: śpiew solowy, studia I stopnia – licencjackie.
  • 1M mgr = I rok, specjalność: musical, studia II stopnia – magisterskie.