Terminy zajęć z prof. Rappe w semestrze letnim:

14.02.2017 – Koncert UG „Winerreise. Nie tylko Schubert i Mueller”.
15.02.2017 – zajęcia wg planu
16.02.2017 – „
22.02.2017 – ”
23.02.2017 – ”
08.03.2017 – ”
09.03.2017 – ”
22.03.2017 – ”
05.04.2017 – ”
06.04.2017 – ”
19.04.2017 – ”
20.04.2017 – ”
10.05.2017 – ”
11.05.2017 – ”
16.05.2017 – Koncert UG „American Dream. Arie i songi L. Bernsteina”. (w ramach egzaminu)
17.05.2017 – Gdynia, koncert rec. i arii klasycznych – J. Haydn (w ramach egzaminu)
18.05.2017 – Wejherowo – koncert pieśni „Od Sao Paulo do Sankt Petersburga” (w ramach egzaminu)