Rekrutacja 2018/2019

 

PRZEBIEG EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

REKRUTACJA DODATKOWA 18-19 września 2018 r.

 

 

 

 

 

INFORMATOR


Kierunek: WOKALISTYKA

 • STUDIA STACJONARNE I STOPNIA / LICENCJACKIE


specjalność Musical


Pobierz harmonogram egzaminów

Wymagane jest wcześniejsze dostarczenie szczegółowego programu egzaminów (śpiew oraz aktorstwo) razem z wszystkimi dokumentami

I etap: Badanie predyspozycji wokalnych (Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do intensywnego wysiłku głosowego)

 • Program:
  – song musicalowy (obowiązują oryginalne tonacje songów),
  – piosenka polska o wysokich walorach artystycznych (polscy autorzy muzyki i tekstu),
  – piosenka ze światowego repertuaru

Obowiązuje wykonanie programu z pamięci; uczelnia zapewnia akompaniatora – wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych z wyprzedzeniem dwutygodniowym. Istnieje możliwość wykonania piosenek i songu musicalowego z wcześniej przesłanym podkładem w formacie mp3*

II etap: Badanie predyspozycji ruchowych i aktorskich (Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza ortopedy o braku przeciwwskazań do intensywnych zajęć ruchowych)

 • Przygotowanie 2 fragmentów tanecznych – 2 x 1 min. zróżnicowanych pod względem stylistyki lub charakteru (preferowane techniki – taniec klasyczny, jazz, modern. Dopuszczalne są fragmenty oryginalnej choreografii z musicali. Wyłącza się techniki tańca ludowego, hip hop, towarzyskiego oraz inne tańce nowoczesne. Wymagany strój ćwiczebny i miękkie obuwie oraz przesłanie podkładu muzycznego w formacie mp3*)
 • Improwizacja do zadanej muzyki
 • Sprawdzenie dykcji; pamięciowe przygotowanie dwóch wierszy (klasyczny i współczesny) oraz dwóch fragmentów prozy (klasyczna i współczesna), improwizacja drobnych zadań aktorskich w oparciu o przygotowane teksty
  Wykaz proponowanych autorów:
  Wiersz: J. Słowacki, A. Mickiewicz, K. I. Gałczyński, B. Leśmian, Cz. Miłosz, W. Szekspir, S. Jesienin
  Proza: W. Reymont, T. Konwicki, W. Gombrowicz, B. Szulc, H. Ch. Andersen, A. Czechow

Badanie predyspozycji w zakresie słuchu muzycznego i ogólnej znajomości specyfiki wybranej specjalności studiów

Badanie predyspozycji słuchowych – wymagania:
 1. Powtarzanie głosem dźwięków granych przez egzaminatora na fortepianie.
 2. Śpiewanie podanych motywów i fraz melodyczno-rytmicznych z określeniem wysokości dźwięków (określenie z nazewnictwem lub w przybliżeniu).
 3. Dokończenie zaimprowizowanego przez pedagoga tematu.
 4. Określenie wysokości dźwięków najwyższego i najniższego głosu przebiegu harmonicznego.
 5. Powtarzanie głosem dźwięków wchodzących w skład akordów.
 6. Badanie poczucia rytmu. Obowiązuje stopniowanie trudności powyższych ćwiczeń w zależności od stopnia przygotowania badanego kandydata.

*Opisane podkłady muzyczne w formacie mp3 (Imię i nazwisko kandydata – Tytuł utworu) należy wysłać na adres: rekrutacja3@amuz.gda.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać Imię i Nazwisko kandydata oraz przeznaczenie podkładu (śpiew/taniec)

 • STUDIA STACJONARNE II STOPNIA / MAGISTERSKIE


specjalność Śpiew solowy


Pobierz harmonogram egzaminów

Wymagane jest wcześniejsze dostarczenie szczegółowego programu egzaminów (śpiew oraz aktorstwo) razem z wszystkimi dokumentami

I etap: Egzamin ze śpiewu (Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do intensywnego wysiłku głosowego)

 • Program:
  – aria barokowa (operowa lub oratoryjna)
  – kompozycja z okresu klasyków wiedeńskich
  – pieśń romantyczna
  – kompozycja współczesna z II poł. XX w.
  – utwór dowolny
Uczelnia zapewnia akompaniatorów, wymagane jest w tym wypadku dostarczenie materiałów nutowych z dwutygodniowym wyprzedzeniem
II etap: Egzamin z aktorstwa
 • Interpretacja wybranego wiesza i monologu prozą (Komisja Egzaminacyjna zastrzega sobie prawo zadania improwizacji aktorskiej w oparciu o przygotowane teksty)
  Wykaz proponowanych autorów:
  Wiersz: A. Fredro, C. K. Norwid, J. Hartwig, A. Zagajewski, A. Achmatowa, K. K. Baczyński
  Monolog prozą: H. Balzac, I. Singer, T. Mann, G. G. Márquez, F. Dostojewski
 • Wykonanie etiudy aktorskiej z wykorzystaniem arii operowej przygotowanej przez kandydata (uczelnia zapewnia akompaniatora – wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych z wyprzedzeniem dwutygodniowym)

III etap: Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z tematów z listy.
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat.

Kierunek: WOKALISTYKA

 • STUDIA STACJONARNE I STOPNIA / LICENCJACKIE


18-19 czerwca 2018 r. – specjalność Śpiew solowy


Pobierz harmonogram egzaminów

Wymagane jest wcześniejsze dostarczenie szczegółowego programu egzaminów (śpiew oraz aktorstwo) razem z wszystkimi dokumentami

18 czerwca 2018 r. – I etap: Badanie predyspozycji wokalnych (Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do intensywnego wysiłku głosowego)

 • Dowolny program prezentujący możliwości głosowe kandydata (czas trwania do 12 minut, w przypadku kilku propozycji repertuarowych kandydat wybiera jeden utwór, a drugi Komisja Egzaminacyjna). Obowiązuje wykonanie programu z pamięci.
Uczelnia zapewnia akompaniatorów, wymagane jest w tym wypadku dostarczenie materiałów nutowych z dwutygodniowym wyprzedzeniem
19 czerwca 2018 r. – II etap: Badanie predyspozycji aktorskich
 • Sprawdzenie dykcji,
 • Pamięciowe przygotowanie wiersza i fragmentu prozy oraz improwizacja drobnych zadań aktorskich w oparciu o przygotowane teksty
  Wykaz proponowanych autorów:
  Wiersz: J. Słowacki, A. Mickiewicz, K. I. Gałczyński, B. Leśmian, Cz. Miłosz, W. Szekspir, S. Jesienin
  Proza: W. Reymont, T. Konwicki, W. Gombrowicz, B. Szulc, H. Ch. Andersen, A. Czechow

  • Sprawdzenie predyspozycji ruchowych.

19 czerwca 2018 r. – III etap: Badanie predyspozycji w zakresie słuchu muzycznego i ogólnej znajomości specyfiki wybranej specjalności studiów

Badanie predyspozycji słuchowych – wymagania:
 1. Powtarzanie głosem dźwięków granych przez egzaminatora na fortepianie.
 2. Śpiewanie podanych motywów i fraz melodyczno-rytmicznych z określeniem wysokości dźwięków (określenie z nazewnictwem lub w przybliżeniu).
 3. Dokończenie zaimprowizowanego przez pedagoga tematu.
 4. Określenie wysokości dźwięków najwyższego i najniższego głosu przebiegu harmonicznego.
 5. Powtarzanie głosem dźwięków wchodzących w skład akordów.
 6. Badanie poczucia rytmu. Obowiązuje stopniowanie trudności powyższych ćwiczeń w zależności od stopnia przygotowania badanego kandydata.

20-22 czerwca 2018 r. – specjalność Musical


Pobierz harmonogram egzaminów

Wymagane jest wcześniejsze dostarczenie szczegółowego programu egzaminów (śpiew oraz aktorstwo) razem z wszystkimi dokumentami

20 czerwca 2018 r. – I etap: Badanie predyspozycji wokalnych (Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do intensywnego wysiłku głosowego)

 • Program:
  – song musicalowy (obowiązują oryginalne tonacje songów),
  – piosenka polska o wysokich walorach artystycznych (polscy autorzy muzyki i tekstu),
  – piosenka ze światowego repertuaru

Obowiązuje wykonanie programu z pamięci; uczelnia zapewnia akompaniatora – wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych z wyprzedzeniem dwutygodniowym. Istnieje możliwość wykonania piosenek i songu musicalowego z wcześniej przesłanym podkładem w formacie mp3*

21 czerwca 2018 r. – II etap: Badanie predyspozycji ruchowych i aktorskich (Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza ortopedy o braku przeciwwskazań do intensywnych zajęć ruchowych)

 • Przygotowanie 2 fragmentów tanecznych – 2 x 1 min. zróżnicowanych pod względem stylistyki lub charakteru (preferowane techniki – taniec klasyczny, jazz, modern. Dopuszczalne są fragmenty oryginalnej choreografii z musicali. Wyłącza się techniki tańca ludowego, hip hop, towarzyskiego oraz inne tańce nowoczesne. Wymagany strój ćwiczebny i miękkie obuwie oraz przesłanie podkładu muzycznego w formacie mp3*)
 • Improwizacja do zadanej muzyki
 • Sprawdzenie dykcji; pamięciowe przygotowanie dwóch wierszy (klasyczny i współczesny) oraz dwóch fragmentów prozy (klasyczna i współczesna), improwizacja drobnych zadań aktorskich w oparciu o przygotowane teksty
  Wykaz proponowanych autorów:
  Wiersz: J. Słowacki, A. Mickiewicz, K. I. Gałczyński, B. Leśmian, Cz. Miłosz, W. Szekspir, S. Jesienin
  Proza: W. Reymont, T. Konwicki, W. Gombrowicz, B. Szulc, H. Ch. Andersen, A. Czechow

22 czerwca 2018 r. – III etap: Badanie predyspozycji w zakresie słuchu muzycznego i ogólnej znajomości specyfiki wybranej specjalności studiów

Badanie predyspozycji słuchowych – wymagania:
 1. Powtarzanie głosem dźwięków granych przez egzaminatora na fortepianie.
 2. Śpiewanie podanych motywów i fraz melodyczno-rytmicznych z określeniem wysokości dźwięków (określenie z nazewnictwem lub w przybliżeniu).
 3. Dokończenie zaimprowizowanego przez pedagoga tematu.
 4. Określenie wysokości dźwięków najwyższego i najniższego głosu przebiegu harmonicznego.
 5. Powtarzanie głosem dźwięków wchodzących w skład akordów.
 6. Badanie poczucia rytmu. Obowiązuje stopniowanie trudności powyższych ćwiczeń w zależności od stopnia przygotowania badanego kandydata.

*Opisane podkłady muzyczne w formacie mp3 (Imię i nazwisko kandydata – Tytuł utworu) należy wysłać na adres: rekrutacja3@amuz.gda.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać Imię i Nazwisko kandydata oraz przeznaczenie podkładu (śpiew/taniec)

 

 • STUDIA STACJONARNE II STOPNIA / MAGISTERSKIE


23-25 czerwca 2018 r. – specjalność Śpiew solowy


Pobierz harmonogram egzaminów

Wymagane jest wcześniejsze dostarczenie szczegółowego programu egzaminów (śpiew oraz aktorstwo) razem z wszystkimi dokumentami

23 czerwca 2018 r. – I etap: Egzamin ze śpiewu (Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do intensywnego wysiłku głosowego)

 • Program:
  – aria barokowa (operowa lub oratoryjna)
  – kompozycja z okresu klasyków wiedeńskich
  – pieśń romantyczna
  – kompozycja współczesna z II poł. XX w.
  – utwór dowolny
Uczelnia zapewnia akompaniatorów, wymagane jest w tym wypadku dostarczenie materiałów nutowych z dwutygodniowym wyprzedzeniem
24 czerwca 2018 r. – II etap: Egzamin z aktorstwa
 • Interpretacja wybranego wiesza i monologu prozą (Komisja Egzaminacyjna zastrzega sobie prawo zadania improwizacji aktorskiej w oparciu o przygotowane teksty)
  Wykaz proponowanych autorów:
  Wiersz: A. Fredro, C. K. Norwid, J. Hartwig, A. Zagajewski, A. Achmatowa, K. K. Baczyński
  Monolog prozą: H. Balzac, I. Singer, T. Mann, G. G. Márquez, F. Dostojewski
 • Wykonanie etiudy aktorskiej z wykorzystaniem arii operowej przygotowanej przez kandydata (uczelnia zapewnia akompaniatora – wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych z wyprzedzeniem dwutygodniowym)

25 czerwca 2018 r. – III etap: Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z tematów z listy.
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat.


23-25 czerwca 2018 r. – specjalność Musical


Pobierz harmonogram egzaminów

Wymagane jest wcześniejsze dostarczenie szczegółowego programu egzaminów (śpiew oraz aktorstwo) razem z wszystkimi dokumentami

23 czerwca 2018 r. – I etap: Egzamin ze śpiewu (Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do intensywnego wysiłku głosowego)

 • Program:
  – pięć songów musicalowych z różnych okresów twórczych musicalu, skontrastowanych stylistycznie i wyrazowo (obowiązują oryginalne tonacje). Komisja zastrzega sobie prawo do selekcji repertuaru.
 Obowiązuje wykonanie programu z pamięci; uczelnia zapewnia akompaniatora – wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych z wyprzedzeniem dwutygodniowym. Istnieje możliwość wykonania songów musicalowych z wcześniej przesłanymi podkładami w formacie mp3*.
24 czerwca 2018 r. – II etap: Egzamin z tańca i aktorstwa (Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza ortopedy o braku przeciwwskazań do intensywnych zajęć ruchowych)
 • Wykonanie samodzielnie przygotowanej choreografii do fragmentu muzycznego, pochodzącego z musicalu, o czasie trwania nie krótszym niż 90 sekund. Dopuszczalne są fragmenty oryginalnej choreografii z musicali. (wymagany strój ćwiczebny i miękkie obuwie oraz przesłanie podkładu muzycznego w formacie mp3*)
 • Realizacja ćwiczeń/układów choreograficznych zadanych przez egzaminatorów.
 • Pamięciowe przygotowania oraz zinterpretowanie dialogu.
  Kandydat zobowiązany jest do pamięciowego przygotowania oraz zinterpretowania dwóch postaci dialogu >>>POBIERZ<<<.
  Losowanie partnerów do sceny odbędzie się po I etapie Egzaminu wstępnego (egzamin ze śpiewu solowego).
  Przedstawiona scena będzie podstawą do zadań aktorskich wyznaczonych przez Komisję Egzaminacyjną.
 • Wykonanie etiudy aktorskiej z wykorzystaniem songu musicalowego przygotowanego przez kandydata z akompaniatorem (uczelnia zapewnia akompaniatora – wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych z wyprzedzeniem dwutygodniowym)

25 czerwca 2018 r. – III etap: Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z tematów z listy.
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat.

*Opisane podkłady muzyczne w formacie mp3 (Imię i nazwisko kandydata – Tytuł utworu) należy wysłać na adres: rekrutacja3@amuz.gda.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać Imię i Nazwisko kandydata oraz przeznaczenie podkładu (śpiew/taniec)

 

 1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną do dnia 08 czerwca 2018 r. formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej Akademii pod adresem www.rekrutacja.amuz.gda.pl.
 2. Wniesienie do dnia 08 czerwca 2018 r. (decyduje data przelewu na konto) opłaty za egzamin wstępny w wysokości 150 zł na numer Uczelni wygenerowany w systemie rekrutacyjnym (tytułem: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek i specjalność, z dopiskiem egzamin wstępny). Opłata za każdy kolejny kierunek, specjalność lub instrument wynosi 85zł. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.
 3. Kandydaci są zobowiązani do dnia 08 czerwca 2018 r. (ostateczny termin – nie decyduje data stempla pocztowego) dostarczyć osobiście lub przesłać regularną pocztą:
  • wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny,
  • wymagane na poszczególnych wydziałach materiały nutowe i podkłady (szczegółowe wymagania znajdują się w informatorze).

Wymagane dokumenty należy kierować do biur komisji rekrutacyjnych lub dziekanatów poszczególnych wydziałów.

Na egzamin kandydat zobowiązany jest dostarczyć: dowód osobisty, odpowiednie zaświadczenie lekarskie, program egzaminu.

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminów wstępnych, zobowiązani są do dostarczenia wymienionych dokumentów do 5 lipca 2018 r.:

 • potwierdzoną za zgodność w Uczelni lub uwierzytelnioną notarialnie kopię świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia),
 • 2 zdjęcia (35 mm x 45 mm),
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej oraz wymaganych recitali dyplomowych (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia)
 • uwierzytelniony odpis dowodu osobistego.

Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy w terminie do 5 lipca 2018 r. złożyli zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej są zobowiązani do dostarczenia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w terminie do dnia 7 września 2018 r.

DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ


Dyżury pełnione są w Sali 208 (budynek żółty)
e-mail: rekrutacja3@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 28 (odbieramy w godzinach dyżurów)

Harmonogram dyżurów

 • 11-14 września 2018 r. w godz. 11:00-12:00

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w akademiku na okres egzaminów wstępnych.
Cena dla kandydatów: 60 PLN za dobę od osoby (bez śniadania).
UWAGA! W stosunku do osób towarzyszących obowiązuje cena 150 PLN.
Ilość miejsc ograniczona.

Dom Studenta „Cztery pory roku”
ul. Plac Wałowy 15
tel. 58 301 79 23
e-mail: czteryporyroku@amuz.gda.pl


Dziekanat Wydziału Wokalno-Aktorskiego
mgr Kamil Górzyński
Specjalista ds. administracyjnych
Godziny dyżurów:
poniedziałek-środa, piątek, godz. 10:00-14:00
czwartek – nieczynne (prace wewnętrzne)
pok. 202, budynek żółty
tel. (+48 58) 300 92 98
e-mail: k.gorzynski@amuz.gda.pl