Jednostki organizacyjne Wydziału Wokalno-Aktorskiego

KATEDRA WOKALISTYKI

Kierownik
prof. zw. dr hab. Piotr Kusiewicz
e-mail: p.kusiewicz@wp.pl

Członkowie Katedry:
prof. zw. dr hab. Bożena Harasimowicz
prof. zw. dr hab. Wiesława Maliszewska
prof. zw. dr hab. Ryszard Minkiewicz
prof. zw. dr Andrzej Nanowski
prof. zw. dr hab. Dariusz Paradowski
prof. zw. dr hab. Leszek Skrla
prof. zw. dr hab. Jadwiga Rappé
dr hab. Stanisław Daniel Kotliński, prof. AM
dr hab. Ewa Marciniec, prof. AM
ad. dr hab. Anna Fabrello
ad. dr hab. Robert Kaczorowski
ad. dr hab.Aleksandra Kucharska-Szefler
ad. dr hab. Alicja Rumianowska
ad. dr Krzysztof Bobrzecki
ad. dr Marcin Ciszewski


KATEDRA MUSICALU

Kierownik 
prof. zw. dr Andrzej Nanowski
e-mail: a.nanowski@amuz.gda.pl

Członkowie Katedry:
prof. zw. dr hab. Piotr Kusiewicz
prof. zw. dr hab. Ryszard Minkiewicz
ad. dr hab. Anna Fabrello
ad. dr Krzysztof Bobrzecki
ad. dr Miłosz Gałaj
ad. dr Beata Koska
st. wykł. mgr Beata Borowska
mgr Urszula Bańka
mgr Karol Drzewoszewski
mgr Sławomir Gidel
mgr Tatiana Różankiewicz
mgr Joanna Semeńczuk


ZAKŁAD AKTORSTWA

Kierownik 
dr hab. Dorota Kolak-Michalska, prof. AM

Członkowie Zakładu:
ad. dr hab. Dariusz Szymaniak
ad. dr Anna Zagórska
as. mgr Michał Jaros
wykł. mgr Magdalena Boć
wykł. mgr Marta Jankowska
dr Barbara Kamińska


  • DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA – ZADANIA BADAWCZE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE WOKALNO-AKTORSKIM W LATACH 2012-2017
  • DZIAŁALNOŚĆ KATEDRY WOKALISTYKI
  • DZIAŁALNOŚĆ KATEDRY MUSICALU
  • DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU AKTORSTWA