ŚPIEW SOLOWY

prof. dr Andrzej NANOWSKI
prof. dr Andrzej NANOWSKIDziekan Wydziału, Kierownik Katedry Musicalu
prof. dr hab. Bożena HARASIMOWICZ
prof. dr hab. Bożena HARASIMOWICZ
prof. dr hab. Stanisław Daniel KOTLIŃSKI
prof. dr hab. Stanisław Daniel KOTLIŃSKI
prof. dr hab. Piotr KUSIEWICZ
prof. dr hab. Piotr KUSIEWICZKierownik Katedry Wokalistyki
prof. dr hab. Wiesława MALISZEWSKA
prof. dr hab. Wiesława MALISZEWSKA
prof. dr hab. Ryszard MINKIEWICZ
prof. dr hab. Ryszard MINKIEWICZProrektor ds. artystycznych i współpracy z zagranicą
prof. dr hab. Dariusz PARADOWSKI
prof. dr hab. Dariusz PARADOWSKI
prof. dr hab. Jadwiga RAPPE
prof. dr hab. Jadwiga RAPPE
prof. dr hab. Leszek SKRLA
prof. dr hab. Leszek SKRLA
dr hab. Anna FABRELLO
dr hab. Anna FABRELLO
dr hab. Robert KACZOROWSKI
dr hab. Robert KACZOROWSKI
dr hab. Aleksandra KUCHARSKA-SZEFLER
dr hab. Aleksandra KUCHARSKA-SZEFLER
dr hab. EWA MARCINIEC
dr hab. EWA MARCINIEC
dr hab. Alicja RUMIANOWSKA
dr hab. Alicja RUMIANOWSKA
dr Krzysztof BOBRZECKI
dr Krzysztof BOBRZECKI
dr Marcin CISZEWSKI
dr Marcin CISZEWSKI
dr Miłosz GAŁAJ
dr Miłosz GAŁAJ
dr Beata KOSKA
dr Beata KOSKA
mgr Anastazja SIMIŃSKA
mgr Anastazja SIMIŃSKA
mgr Agata WALCZAK
mgr Agata WALCZAK

AKTORSTWO I TECHNIKA MOWY

dr hab. Dorota KOLAK-MICHALSKA
dr hab. Dorota KOLAK-MICHALSKAKierownik Zakładu Aktorstwa
dr hab. Dariusz SZYMANIAK
dr hab. Dariusz SZYMANIAK
dr Anna ZAGÓRSKA
dr Anna ZAGÓRSKA
mgr Michał JAROS
mgr Michał JAROS
mgr Magdalena BOĆ
mgr Magdalena BOĆ
mgr Marta JANKOWSKA
mgr Marta JANKOWSKA

Pedagodzy Wydziału Wokalno-Aktorskiego

ŚPIEW SOLOWY
prof. dr hab. Bożena Harasimowicz
prof. dr hab. Stanisław Daniel Kotliński
prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
prof. dr hab. Wiesława Maliszewska
prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz
prof. dr Andrzej Nanowski
prof. dr hab. Dariusz Paradowski
prof. dr hab. Leszek Skrla
dr hab. Anna Fabrello
dr hab. Robert Kaczorowski
dr hab. Aleksandra Kucharska-Szefler
dr hab. Ewa Marciniec
dr hab. Alicja Rumianowska
dr Krzysztof Bobrzecki
dr Marcin Ciszewski
dr Miłosz Gałaj
dr Beata Koska
mgr Anastazja Simińska
mgr Agata Walczak

ZESPOŁY WOKALNE – ŚPIEW SOLOWY
prof. dr hab. Przemysław Stanisławski
dr Sylwia Janiak-Kobylińska

ZESPOŁY WOKALNE – INTERPRETACJA MUSICALU
prof. dr Andrzej Nanowski

ANALIZA LITERATURY WOKALNEJ oraz LIRYKA WOKALNA
prof. dr hab. Jadwiga Rappé

PIANIŚCI KOREPETYTORZY
dr hab. Anna Mikolon
dr hab. Piotr Nowicki
dr Witosława Frankowska
dr Zuzanna Lisiecka
mgr Dorota Artykiewicz-Skrla
mgr Urszula Bakalarska
mgr Aleksandra Dąbrowska
mgr Liana Krasyun-Korunna
mgr Zbigniew Kosmalski
mgr Aleksandra Mozgiel-Medyńska
mgr Adam Pietrzak
mgr Marcin Pietrzak
mgr Andrzej Sienkiewicz
mgr Grażyna Troć
mgr Krystyna Wawryków
mgr Ignacy Wiśniewski
mgr Jadwiga Zieniewicz
lic. Marcin Twardowski

PRZEDMIOTY AKTORSKIE
dr hab. Dorota Kolak-Michalska
dr hab. Dariusz Szymaniak
mgr Magdalena Boć
mgr Marta Jankowska
mgr Michał Jaros

CHARAKTERYZACJA
mgr Katarzyna Jamróz-Jaszczuk

TECHNIKA MOWY
dr Barbara Kamińska
dr Anna Zagórska

TANIEC
mgr Urszula Bańka
mgr Beata Borowska
mgr Sławomir Gidel
mgr Tatiana Różankiewicz
mgr Joanna Semeńczuk

STEP
mgr Karol Drzewoszewski

FORTEPIAN
dr Zuzanna Lisiecka
mgr Aleksandra Dąbrowska
mgr Małgorzata Nanowska
mgr Małgorzata Skoneczna-Langman

BASSO CONTINUO, SEMINARIUM MUZYKI BAROKOWEJ
dr Witosława Frankowska
mgr Weronika Kulpa

LEKTORAT, KONWERSATORIUM JĘZYKA WŁOSKIEGO
mgr Alina Żołnierkiewicz

LEKTORAT, KONWERSATORIUM JĘZYKA ANGIELSKIEGO – WYMOWA AMERYKAŃSKA
mgr Agata Bobras

FONETYKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
mgr Krystyna Prokopska

FONETYKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO
dr Tatiana Kopac

PROGRAMY EDYTORSKIE
mgr Kamil Górzyński