ŚPIEW SOLOWY

prof. zw. dr Andrzej NANOWSKI
prof. zw. dr Andrzej NANOWSKIDziekan Wydziału, Kierownik Katedry Musicalu
prof. zw. dr hab. Bożena HARASIMOWICZ
prof. zw. dr hab. Bożena HARASIMOWICZ
prof. zw. dr hab. Piotr KUSIEWICZ
prof. zw. dr hab. Piotr KUSIEWICZKierownik Katedry Wokalistyki
prof. zw. dr hab. Wiesława MALISZEWSKA
prof. zw. dr hab. Wiesława MALISZEWSKA
prof. zw. dr hab. Ryszard MINKIEWICZ
prof. zw. dr hab. Ryszard MINKIEWICZProrektor ds. artystycznych i współpracy z zagranicą
prof. zw. dr hab. Leszek SKRLA
prof. zw. dr hab. Leszek SKRLA
prof. zw. dr hab. Dariusz PARADOWSKI
prof. zw. dr hab. Dariusz PARADOWSKI
dr hab. Stanisław Daniel KOTLIŃSKI, prof. AM
dr hab. Stanisław Daniel KOTLIŃSKI, prof. AM
dr hab. EWA MARCINIEC, prof. AM
dr hab. EWA MARCINIEC, prof. AM
ad. dr hab. Anna FABRELLO
ad. dr hab. Anna FABRELLO
ad. ks. dr hab. Robert KACZOROWSKI
ad. ks. dr hab. Robert KACZOROWSKI
ad. dr hab. Aleksandra KUCHARSKA-SZEFLER
ad. dr hab. Aleksandra KUCHARSKA-SZEFLER
ad. dr hab. Alicja RUMIANOWSKA
ad. dr hab. Alicja RUMIANOWSKA
ad. dr Krzysztof BOBRZECKI
ad. dr Krzysztof BOBRZECKI
ad. dr Marcin CISZEWSKI
ad. dr Marcin CISZEWSKI
ad. dr Miłosz GAŁAJ
ad. dr Miłosz GAŁAJ
ad. dr Beata KOSKA
ad. dr Beata KOSKA
as. mgr Anastazja SIMIŃSKA
as. mgr Anastazja SIMIŃSKA
as. mgr Agata WALCZAK
as. mgr Agata WALCZAK

AKTORSTWO I TECHNIKA MOWY

dr hab. Dorota KOLAK-MICHALSKA, prof. AM
dr hab. Dorota KOLAK-MICHALSKA, prof. AMKierownik Zakładu Aktorstwa
ad. dr hab. Dariusz SZYMANIAK
ad. dr hab. Dariusz SZYMANIAK
ad. dr Anna ZAGÓRSKA
ad. dr Anna ZAGÓRSKA
as. mgr Michał JAROS
as. mgr Michał JAROS
wykł. mgr Magdalena BOĆ
wykł. mgr Magdalena BOĆ
wykł. mgr Marta JANKOWSKA
wykł. mgr Marta JANKOWSKA

Pedagodzy Wydziału Wokalno-Aktorskiego

ŚPIEW SOLOWY
prof. zw. dr hab. Bożena Harasimowicz
prof. zw. dr hab. Piotr Kusiewicz
prof. zw. dr hab. Wiesława Maliszewska
prof. zw. dr hab. Ryszard Minkiewicz
prof. zw. dr Andrzej Nanowski
prof. zw. dr hab. Leszek Skrla
prof. zw. dr hab. Dariusz Paradowski
dr hab. Stanisław Daniel Kotliński, prof. AM
ad. dr hab. Ewa Marciniec, prof. AM
ad. dr hab. Anna Fabrello
ad. dr hab. Robert Kaczorowski
ad. dr hab. Aleksandra Kucharska-Szefler
ad. dr hab. Alicja Rumianowska
ad. dr Krzysztof Bobrzecki
ad. dr Marcin Ciszewski
ad. dr Miłosz Gałaj
ad. dr Beata Koska
as. mgr Anastazja Simińska
as. mgr Agata Walczak

ZESPOŁY WOKALNE – ŚPIEW SOLOWY
ad. dr hab. Przemysław Stanisławski
ad. dr Sylwia Janiak-Kobylińska

ZESPOŁY WOKALNE – INTERPRETACJA MUSICALU
prof. dr Andrzej Nanowski

ANALIZA LITERATURY WOKALNEJ oraz LIRYKA WOKALNA
prof. dr hab. Jadwiga Rappé

PIANIŚCI KOREPETYTORZY
ad. dr hab. Anna Mikolon
ad. dr hab. Piotr Nowicki
st. wykł. dr Witosława Frankowska
st. wykł. mgr Dorota Artykiewicz-Skrla
st. wykł. mgr Urszula Bakalarska
st. wykł. mgr Aleksandra Mozgiel-Medyńska
st. wykł. mgr Marcin Pietrzak
st. wykł. mgr Andrzej Sienkiewicz
st. wykł. mgr Grażyna Troć
wykł. mgr Aleksandra Dąbrowska
wykł. dr Zuzanna Lisiecka
wykł. mgr Liana Krasyun-Korunna
wykł. mgr Adam Pietrzak
wykł. mgr Ignacy Wiśniewski
mgr Zbigniew Kosmalski
mgr Krystyna Wawryków
mgr Jadwiga Zieniewicz
lic. Marcin Twardowski

PRZEDMIOTY AKTORSKIE
dr hab. Dorota Kolak-Michalska, prof. AM
ad. dr hab. Dariusz Szymaniak
as. mgr Michał Jaros
st. wykł. mgr Magdalena Boć
st. wykł. mgr Marta Jankowska

CHARAKTERYZACJA
mgr Katarzyna Jamróz-Jaszczuk

TECHNIKA MOWY
ad. dr Anna Zagórska
dr Barbara Kamińska

TANIEC
st. wykł. mgr Beata Borowska
mgr Urszula Bańka
mgr Sławomir Gidel
mgr Tatiana Różankiewicz
mgr Joanna Semeńczuk

STEP
mgr Karol Drzewoszewski

FORTEPIAN
st. wykł. mgr Małgorzata Nanowska
st. wykł. mgr Małgorzata Skoneczna-Langman
wykł. dr Zuzanna Lisiecka
wykł. mgr Aleksandra Dąbrowska

BASSO CONTINUO, SEMINARIUM MUZYKI BAROKOWEJ
st. wykł. dr Witosława Frankowska
mgr Weronika Kulpa

LEKTORAT, KONWERSATORIUM JĘZYKA WŁOSKIEGO
st. wykł. mgr Alina Żołnierkiewicz

LEKTORAT, KONWERSATORIUM JĘZYKA ANGIELSKIEGO – WYMOWA AMERYKAŃSKA
wykł. mgr Agata Bobras

FONETYKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
st. wykł. mgr Krystyna Prokopska

FONETYKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO
dr Tatiana Kopac

PROGRAMY EDYTORSKIE
mgr Kamil Górzyński